SMARTPOLE CROSSING

Dlaczego aktywne przejścia?

Niedostateczna widoczność pieszego lub jej brak to jedna z głównych przyczyn wypadków śmiertelnych do jakich dochodzi na przejściach dla pieszych. Ponad połowa wypadków z udziałem pieszych w Polsce miała miejsce na przejściach, gdzie pieszy powinien być szczególnie chroniony przechodząc na drugą stronę ulicy.

Aktywne przejścia to rozwiązanie wymuszające zwrócenie szczególnej uwagi kierowcy na pieszego zamierzającego przekroczyć jezdnię w wyznaczonym miejscu. Odpowiednio wcześnie przekazana informacja o tym zamiarze dla kierowcy daje szansę na podjęcie właściwego manewru z jego strony. Dedykowane dla przejść oprawy o asymetrycznym rozsyle światła poprawiają widoczność pieszych w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych, a to przekłada się na wzrost bezpieczeństwa pieszych.

  • źródło: TDS S.A.
Aktywne przejście dla pieszych
źródło: TDS S.A.

Smartpole Crossing

Aktywne przejście dla pieszych

Wśród wielu systemów oznakowania i doświetlenia przejść dla pieszych na uwagę zasługują te, które potrafią komunikować w sposób prosty i czytelny dla kierowcy obecność pieszego w strefie przejścia.

Smartpole Crossing zbudowany na bazie słupów kompozytowych to zaawansowany, „inteligentny” system aktywnego przejścia wyposażony w żółte światła ostrzegawcze zainstalowane we wnętrzu słupa stojącego przy przejściu, które uaktywniają się w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania. Jednocześnie z sygnałem świetlnym skierowanym w stronę nadjeżdżających pojazdów uruchamia się komunikat głosowy, który wzmacnia czujność pieszych w tym niewidomych lub niedowidzących, także tych, którzy zapatrzeni w swoje smartfony zbliżają się do przejścia.

Z chwilą opuszczenia przejścia system zaprzestaje emisji wygenerowanych sygnałów ostrzegawczych, dzięki czemu nie powoduje on przyzwyczajania kierowców do stale migających świateł, które są bardzo dobrze widoczne już z odległości 200 m. Słupy kompozytowe systemu Smartpole Crossing posiadają cechy biernego bezpieczeństwa dzięki czemu nie stanowią zagrożenia dla kierowców w przypadku niezamierzonego zderzenia. Smartpole Crossing to detekcja, ostrzeganie i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

manmanman man

Prawie co czwarty pieszy w Europie

ginie na naszych drogach.

Polska jest najmniej przyjaznym dla pieszych krajem Europy.
To w Polsce odnotowuje się największą liczbę poszkodowanych.

Smartpole Crossing

Zestaw zawiera

2 słupy kompozytowe

o standardowej wysokości 6m

Nowoczesną oprawę oświetleniową

typu LED z asymetrycznym rozsyłem światła, umożliwiającym wytworzenie dodatniego kontrastu luminancji - doświetlenie sylwetki pieszego.

Kurtynowy czujnik ruchu

wykrywający osoby zbliżające się do przejścia dla pieszych. Czujnik ruchu uaktywnia ostrzegawcze sygnały świetlne wbudowane w konstrukcję słupa.

Podświetlany znak drogowy D-6

(opcjonalnie z T-27) z odblaskową folią translucentną

Sygnalizację ostrzegawczą

w postaci 9 świecących lamp umieszczonych w konstrukcji słupa – informacja dla kierowcy widoczna już ze 150m o pojawieniu się przechodniów na przejściu dla pieszych.

Głośnik emitujący komunikat

dla pieszych (dowolna treść komunikatu oraz wersje językowa)- zwiększa bezpieczeństwo poprzez ostrzeżenie komunikatem głosowym osoby niewidome, niedowidzące oraz zapatrzone w smartfony, zbliżające się do strefy przejścia

Smartpole Crossing

Przykładowe realizacje

Pobierz

Bezpieczeństwo
na przejściach w pigułce

pillKatalogUlotka

  •