Bezpieczeństwo pieszych - jako niechronionych użytkowników ruchu drogowego stało się więc jednym z priorytetów na naszym globie. Problem jest tak ogromny, że zwróciła na niego uwagę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Zespół ponad 80-ciu najwyższej klasy specjalistów przygotował podręcznik bezpieczeństwa drogowego dla decydentów i praktyków. Z założenia podręcznik przyniesie korzyści wszystkim, niemniej jednak głównymi adresatami są inżynierowie, planiści, prawnicy, służba zdrowia oraz odpowiedzialni za poprawę bezpieczeństwa pieszych. Podręcznik podaje informacje i przykłady zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa pieszych w zakresie planowania na różnych poziomach lokalnych. Jest on znakomitym compedium wiedzy, podchodzi do tematu kompleksowo, uwzględniając wszystkie możliwe czynniki. Zpraszamy do lektury. 

Przechwytywanie

Bezpieczeństwo pieszych - podręcznik bezpieczeństwa drogowego dla decydentów i praktyków

 

Opublikowano w 2013 przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization)
Światowa Organizacja Zdrowia przyznała prawa do tłumaczenia i publikacji wydania w języku polskim Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju
Tytuł oryginału: Pedestrian safety: a road safety manual for decision-makers and practitioners
© World Health Organization 2013