Liczba ofiar w 2019 roku znowu wzrosła. Z raportu wynika, że koszty społeczne wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2018 roku wyniosły 56,6 mld złotych. W tym 44,9 mld to koszty wypadków, a 11,7 mld kolizji. Prawie 1/3 tej kwoty generują zdarzenia na przejściach dla pieszych.

Wychodząc naprzeciw konieczności ograniczenia wypadków na przejściach dla pieszych i ich tragicznych skutków opracowaliśmy system wczesnego ostrzegania kierowców oraz mobilizowania pieszych do zachowania ostrożności w strefie przejścia dla pieszych. Tragedia ludzka nie zna ceny, dlatego też wszelkie działania, aby jej zapobiegać są szczególnie istotne dla bezpieczeństwa użytkowników dróg. Narodowy Program BRD na lata 2013- 2020 zakłada upowszechnienie i wdrożenie drogowych środków ochrony uczestników ruchu drogowego w tym w szczególności pieszych i rowerzystów ( infrastruktura oraz organizacja ruchu uwzględniająca potrzeby pieszych i rowerzystów). Opracowując nasz system kierowaliśmy się szeroko pojętą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, psychologii ruchu drogowego, inżynierii drogowej.

Mamy nadzieję, że rozwiązanie, jakie Państwu oferujemy dzięki swojej wyjątkowości skutecznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych.