Pierwszy wypadek samochodowy z udziałem pieszego w Polsce? 01.03.1926 roku - samochód najechał na chodnik, którym szedł 81-letni mieszkaniec wsi Konopki. Mężczyzna w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu.
Do wypadków z udziałem pieszych z oczywistych względów najczęściej dochodzi w miesiącach jesienno-zimowych, kiedy to szybciej zapada zmrok a warunki atmosferyczne są niekorzystne, piesi wtedy są mniej widoczni i stają się bardziej narażeni na różne zdarzenia drogowe. Dodatkowo niepokojącym faktem, który ukazują policyjne statystyki jest to, że do większości wypadków wbrew pozorom nie dochodzi na słabo oświetlonych drogach międzymiastowych, ale w obszarze zabudowanym i to w miejscach, które są przeznaczone do ruchu pieszych. 
Według danych przedstawionych przez komendę główną policji, w 2019 roku tylko na przejściach dla pieszych miało miejsce 3696 wypadków drogowych, w których zginęło aż 250 osób, natomiast rannych zostało 3646 osób. Co istotne - nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych to przyczyna 2924 wypadków i jest ona trzecią główną przyczyną wszystkich wypadków drogowych . Nie bez znaczenia jest sama infrastruktura drogowa - w tym przejść dla pieszych. Z pierwszego etapu audytu przejść dla pieszych na drogach krajowych przeprowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że aż 70% z nich wymaga zmian - by poprawić bezpieczeństwo pieszych. W prawie co siódmym przejściu wskazano konieczność ich doświetlenia.
 
Ze względu na niezbyt dobre przystosowanie wzroku ludzkiego do widzenia w nocy, niezbędnym staje się wykorzystywanie coraz to nowszych rozwiązań technicznych i prawnych w zakresie stosowania oświetlenia sztucznego skutkującego poprawą widoczności na drodze w porze nocnej.

Wyróżniamy trzy podstawowe problemy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w porze nocnej:

  • występowanie zjawiska olśnienia
  • szacowanie odległości
  • dostrzeganie przeszkód lub innych uczestników ruchu (pieszych)
Z punktu widzenia kierowcy ważne jest szybkie zidentyfikowanie pieszego na jezdni. Osiągniemy to poprzez powstanie kontrastu pomiędzy sylwetką pieszego a tłem jezdni. możemy wyróżnić dwa rodzaje kontrastu: kontrast ujemny – czyli ciemna sylwetka na jasnym tle lub kontrast dodatni – jasna sylwetka na ciemnym tle, dzięki zastosowaniu specjalnego oświetlenia przejścia. Należy pamiętać przy tym aby zapewnić kierowcom zbliżającym się do przejścia i następnie to przejście mijającym, odpowiednie warunki adaptacji wzroku do zmiennych warunków oświetleniowych. Dlatego dla poprawy bezpieczeństwa ruchu korzystne jest oświetlanie nie tylko strefy samego przejścia, ale również stref jezdni przed i za przejściem. Rozpoznaniu przejścia sprzyja także zróżnicowanie barwy światła z lamp oświetlających strefę przejścia oraz drogę, ale również prawidłowe jego oznakowanie, z zastosowaniem takich znaków drogowych, które zapewnią odpowiednią widoczność i czytelność w każdych warunkach atmosferycznych np dzięki oświetleniu dedykowanemu służącemu do oświetlenia przejścia dla pieszych realizowanego za pomocą specyficznych rozwiązań oświetleniowych, polegających na zastosowaniu opraw oświetleniowych o asymetrycznym rozsyle strumienia świetlnego, zapewniających dodatni kontrast luminancji sylwetki pieszego,  umieszczonychw odpowiedniej konfiguracji przed przejściem dla pieszych zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, czy też zastosowaniu podświetlanych znaków drogowych czyli takich, gdzie wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku lub na krawędzi przewodzącej światło płyty stanowiącej tarczę znaku drogowego.