Poniżej przykłady regulacji prawnych w wybranych krajach europejskich

Austria

Ustawa o ruchu drogowym.

Art. 9 ust. 2: Kierujący pojazdem niebędącym pojazdem szynowym zobowiązany jest umożliwić nieograniczone i niestwarzające zagrożenia przejście przez jezdnię pieszemu lub wrotkarzowi, który znajduje się na przejściu dla pie-szych lub który w sposób rozpoznawalny chce skorzystać z przejścia dla pieszych.


Belgia

Rozporządzenie królewskie z dnia 1 grudnia 1975 r. w sprawie ogólnej regulacji ruchu drogowego i korzystania z dróg publicznych.

Art. 40.4.2: W przypadku, gdy żadna osoba ani sygnalizacja świetlna nie kieruje ruchem, kierowca zobowiązany jest zbliżać się do przejścia dla pieszych z umiarkowaną prędkością. Jest on zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym, którzy znajdują się na przejściu lub mają zamiar wejść na przejście.


Bułgaria

Ustawa o ruchu drogowym.

Art. 119 (1): Zbliżając się do przejścia dla pie-szych, kierujący pojazdem niebędącym pojazdem szynowym jest zobowiązany, poprzez zwolnienie lub zatrzymanie pojazdu, umożliwić pieszym, którzy weszli na przejście lub przechodzą w danej chwili, aby przeszli przez przejście.

Art. 120. (2): Gdy pieszy stojący na brzegu jezdni lub na chodniku sygnalizuje ręką zamiar skorzystania z przejścia dla pieszych, kierujący pojazdem niebędącym pojazdem szynowym jest zobowiązany zatrzymać się, aby umożliwić pieszemu przejście; przy czym kierowca winien upewnić się, że zatrzymanie nie będzie stanowić zagrożenia dla ruchu.


Czechy

Ustawa nr 361/2000 Coll., o ruchu drogowym.

Art. 5 ust. 2 lit. f): Kierowcy nie wolno narażać na niebezpieczeństwo ani ograniczać pieszych przechodzących przez jezdnię na przejściu dla pieszych lub wyraźnie zamierzających przejść przez jezdnię na przejściu dla pieszych. W razie konieczności, kierowca zobowiązany jest zatrzymać pojazd jeszcze przed przejściem dla pieszych. Obowiązki te nie dotyczą kierujących tramwajami.


Dania

Ustawa nr 1055 z dnia 9 września 2012 r., ustawa o ruchu drogowym.

Art. 27 ust 7: Kierowcy zbliżający się do przejścia dla pieszych, na którym ruch nie jest regulowany, zobowiązani są do dostosowania prędkości w taki sposób, aby nie doszło do powstania zagrożenia ani niedogodności dla pieszych, którzy już weszli lub mają zamiar wejść na przejście dla pieszych. W razie konieczności, kierowca jest zobowiązany zatrzymać pojazd, aby umożliwić pieszym przejście.


Francja

Przepisy ruchu drogowego (ze zmianami wprowadzonymi Dekretem nr 2010-1390 z dnia 12 listopada 2010 r.).

Art. R415-11: Każdy kierowca zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa i w razie konieczności zatrzymać się, w przypadku, gdy pieszy pewnie wchodzi na jezdnię lub wyraźnie pokazuje taki zamiar bądź krąży w strefie dla pieszych lub strefie gromadzenia się.


Holandia

Przepisy o zasadach ruchu drogowego i znakach drogowych z 1990 r.

Art. 49 ust. 2: Kierujący pojazdami zobowiązani są do ustąpienia pierwszeństwa pieszym i osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, którzy przechodzą przez jezdnię lub wyraźnie mają taki zamiar.


Niemcy

Ustawa o ruchu drogowym.

Ust. 26 (1): Za wyjątkiem pojazdów szynowych, pojazdy na przejściach dla pieszych zobowiązane są do umożliwienia pieszym oraz osobom poruszającym się na wózkach przejścia przez jezdnię, gdy osoby te pokazują w sposób zauważalny zamiar skorzystania z przejścia. W takim przypadku, pojazdy mogą jedynie zbliżyć się do przejścia z umiarkowaną prędkością; w razie konieczności, muszą zaczekać.


Norwegia

Rozporządzenie o ruchu drogowym i pieszym z dnia 21 marca 1986 r.

Art. 9 pkt 2 (2): Na przejściach dla pieszych, gdzie ruchem nie kieruje policja ani sygnalizacja świetlna, kierowcy zobowiązani są do ustąpienia pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściach dla pieszych lub zbliżającym się do takich przejść.


Rumunia

Przepisy o zastosowaniu Nadzwyczajnego Rozporządzenia Rządu nr 195/2002 w sprawie ruchu na drogach publicznych zatwierdzone uchwałą rządu nr 1391/2006.

Art. 135 lit h): Kierujący pojazdem zobowiązany jest do ustąpienia pierwszeństwa również w następujących przypadkach: h) pieszym przechodzącym przez drogi publiczne w specjalnie wyznaczonych miejscach, odpowiednio oznaczonych i zasygnalizowanych lub gdy przeznaczone dla nich światło sygnalizacji zmieni się na zielone, w przypadku, gdy pieszy przecina drogę poruszania się pojazdu.


Słowacja

Ustawa nr 8/2009 Coll. o transporcie drogowym, ze zm.

Art. 4(1)f): [Kierowca zobowiązany jest] ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który wszedł na jezdnię lub przechodzi przez jezdnię na przejściu dla pieszych, przy czym kierowca nie może stwarzać zagrożenia dla pieszego. Jednakże, nie dotyczy to kierujących tramwajami.

Art. 4(1)e): [Kierowca zobowiązany jest] zwracać uwagę aż do zwiększonej ostrożności wobec rowerzystów i pieszych, w szczególności osób niepełnoletnich, niepełnosprawnych, zwłaszcza wobec osób korzystających z białej laski i osób starszych.

Art. 4(2)g): [Kierowca zobowiązany jest] nie narażać na niebezpieczeństwo pieszych przechodzących przez drogę, w którą kierowca skręca, w przypadku skręcania na miejsce poza tą drogą, wjeżdżania na drogę i skręcania czy jazdy wstecz.


Słowenia

Ustawa o zasadach transportu drogowego.

Art. 41: Na jezdni (przejściu dla pieszych), w przypadku, gdy żadna osoba ani sygnalizacja świetlna nie kieruje ruchem, kierowcy i inni uczestnicy ruchu drogowego zobowiązani są zapewnić bezpieczne przejście przez jezdnię pieszym, którzy znajdują się na jezdni (przejściu dla pieszych) lub wchodzą na jezdnię (przejście dla pieszych).


Szwajcaria

Ustawa o ruchu drogowym z dnia 19 grudnia 1958 r.
Art. 33 ust. 2: Przed jakimkolwiek przejściem dla pieszych kierowca pojazdu zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, w razie konieczności, kierujący pojazdem jest zobowiązany zatrzymać się i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który już znajduje się na przejściu dla pieszych lub czeka przed przejściem dla pieszych mając oczywisty zamiar przejścia przez jezdnię.

Rozporządzenie o ruchu drogowym z dnia 13 listopada 1962 r.
Art. 6 ust. 1: Przed przejściem dla pieszych bez kierowania ruchem, kierujący pojazdem zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa każdemu pieszemu lub użytkownikowi sprzętu porównywalnego do pojazdu, który znajduje się już na przejściu dla pieszych lub czeka przed przejściem dla pieszych z oczywistym zamiarem przejścia przez jezdnię. Kierujący pojazdem jest zobowiązany w celu spełnienia tego obowiązku do zwolnienia w odpowiednim czasie, a w razie konieczności zatrzymania się.
Art. 49 ust. 2: Przechodząc przez jezdnię na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, pieszym przysługuje pierwszeństwo, oprócz pierwszeństwa wobec tramwajów. Jednakże piesi nie mogą egzekwować przysługującego im prawa pierwszeństwa w przypadku, gdy kierujący pojazdem znajduje się już zbyt blisko przejścia dla pieszych, by w porę zatrzymać się.


Węgry

Regulacja:
Wspólne Rozporządzenie Ministerialne nr 1/1975 (II. 15.) KPM-BM w sprawie zasad ruchu na drogach publicznych
21. § (7): Pieszemu przechodzącemu na wyznaczonym przejściu przysługuje pierwszeństwo przed pojazdami.
43. § (1): Na wyznaczonych przejściach dla pieszych, pojazdy zobowiązane są ustąpić pierwszeństwa pieszym.
43. § (2): Kierujący pojazdami zobowiązani są zbliżać się do miejsc, w których pierwszeństwo w zakresie ust. (1) przysługuje pieszemu z prędkością pozwalającą kierującym pojazdami na spełnienie ich obowiązku ustąpienia pierwszeństwa. Kierujący pojazdami zobowiązani są zbliżać się do wyznaczonych przejść dla pieszych ze zwiększoną ostrożnością i prędkością pozwalającą, w razie konieczności, na zatrzymanie się przed wyznaczonym przejściem.

 

Różne regulacje - cel ten sam - zapewnienie bezpieczeństwa pieszym - jako niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. 

Prawda jest jednak taka, że żaden przepis, żadne nawet najnowocześniejsze rozwiązanie techniczne nie zastąpi rozsądku. 

Bądźcie czujni, bądźcie ostrożni, bądźcie uprzejmi dla siebie, nie ważne czy jesteście w danym momencie pieszym czy kierowcą.


Źródła:
brd24.pl- portal o bezpieczeństwie
sejm.gov.pl